Aug. 21st, 2014

oneiriad: (Default)
[personal profile] oneiriad
I den kommende weekend er der vikingemarked i og omkring Nationalmuseet i København og jeg tænkte på, at det måske kunne være sjovt at tage ind og kigge lidt på det. Nogen der kan lokkes med?

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

September 2017

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:43 am
Powered by Dreamwidth Studios