Dec. 17th, 2015

lysanatt: (Default)
[personal profile] lysanatt
Jeg gider godt lave æbleskiver og gløgg. Skal det være i den kommende weekend eller mandag før CCC? I så fald kunne jeg fodre jer med aftensmad, hvis det er bedre.

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

September 2017

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:48 am
Powered by Dreamwidth Studios