Dec. 17th, 2015

lysanatt: (Default)
[personal profile] lysanatt
Jeg gider godt lave æbleskiver og gløgg. Skal det være i den kommende weekend eller mandag før CCC? I så fald kunne jeg fodre jer med aftensmad, hvis det er bedre.

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 04:57 am
Powered by Dreamwidth Studios