Jun. 30th, 2017

oneiriad: (Default)
[personal profile] oneiriad
Men kunne det have nogen interesse for andre end mig at gå til superhelte aften i Cinemateket med Jakob Stegelmann? Og bagefter se Burtons Batman film? Altsammen tirsdag d. 19. september.

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

September 2017

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:51 am
Powered by Dreamwidth Studios