calvinahobbes: Calvin holding a cardboard tv-shape up in front of himself (Default)
Reply to ALL the comments! ([personal profile] calvinahobbes) wrote in [community profile] dkfen2015-03-30 03:47 pm

Avengers (again)

So yes I would like to propose a viewing in Cph the weekend of April 24th. It could be imax or 2d on a 32" screen, I honestly don't care. The bff will dogsit and he asks if we can do the movie thing on Sunday, but it would have to be an early showing for me b/c work. I can't make the imax site divulge any times though? Just dates. Pls halp and also y/n?

Ps: sooper sekrit message for skuf: the bff wants to do a thing, and i was wondering if you would Fluffy!sit, maybe on Saturday, if movie will be on Sunday?
oneiriad: (Default)

[personal profile] oneiriad 2015-03-30 03:52 pm (UTC)(link)
I would be quite interested in seeing Avengers then - probably again, since I'm probably going to see it as soon as possible and currently keeping a sharp eye out for any signs of early showings. (Though I don't think they opened the ticket sale yet anywhere).
kabal42: Captain America and Iron Man leaning on each other, arms around each other's shoulders (Default)

[personal profile] kabal42 2015-03-30 07:15 pm (UTC)(link)
What she said *nods*
ximeria: (Default)

[personal profile] ximeria 2015-03-30 07:18 pm (UTC)(link)
Me three :D
blnchflr: Firefox - because you never saw a cute IE (Because you never see a cute IE)

[personal profile] blnchflr 2015-03-30 07:17 pm (UTC)(link)
If the others are watching it on Thursday on IMAX, I'd be very happy with a 2D showing on Sunday.

Yes, will puppy!sit Saturday :)
lysanatt: (Default)

[personal profile] lysanatt 2015-03-31 07:05 pm (UTC)(link)
And me 2(D) - no Imax for me.
lysanatt: (Default)

[personal profile] lysanatt 2015-04-02 12:02 pm (UTC)(link)
:D It is! Also, will there be Fluffy-cuddles at some point?
blnchflr: Captain America Civil War (Default)

[personal profile] blnchflr 2015-04-10 04:58 pm (UTC)(link)
Du behøver ikke sige nøjagtige tidspunkter endnu, men i store træk ca. hvornår på dagen taler vi om, og hvor længe?

Glæder mig til at se jer. Og ser allerede den store afskedscene for mig, hvor du går, og Puppy hyler hjerteskærende efter dig ^__^

Jeg satser på at distrahere ham med en gåtur fra begyndelsen - hvor lang må han gå endnu? Kunne være rart at kunne gå ned til parken, så der er lidt metaphorisk grønt for næse, ører og øjne for ham. Der er 0,38 km til parken.
blnchflr: Captain America Civil War (Bruce/Tony Friendship is magic)

[personal profile] blnchflr 2015-04-17 08:43 pm (UTC)(link)
Brunch kunne være så hyggeligt, men ved ikke, om folk har råd til det.

Jeg har måske back-up på puppysitting i form af min niece ("har du ikke lyst til at komme på besøg? JEG HAR HUND!") - så kan den få dobbelt-op på klap og nus.

…Hvordan har den været så LILLEBITTE og nu er helt stor? Det gælder egentligt også niecen. Man forstår det ikke :)
ximeria: (Default)

[personal profile] ximeria 2015-04-18 07:18 am (UTC)(link)
Godt de ikke er små og utætte særlig længe

små børn og hunde - det er vist ikke et stadie der er nogen der er glade for ;)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)

[personal profile] blnchflr 2015-04-18 02:39 pm (UTC)(link)
Så sover han godt på vej hjem ^___^

Åhr, det lille stor myr; bliver så hyggeligt at se jer begge.
noracharles: (Default)

[personal profile] noracharles 2015-04-06 06:46 am (UTC)(link)
I will have to wait to watch it in Odense :(

Hopefully you'll love the movie so much you will want to watch in again with me! :D