lysanatt: (Default)
lysanatt ([personal profile] lysanatt) wrote in [community profile] dkfen2015-12-17 10:53 pm

Weekenden eller mandag.

Jeg gider godt lave æbleskiver og gløgg. Skal det være i den kommende weekend eller mandag før CCC? I så fald kunne jeg fodre jer med aftensmad, hvis det er bedre.
kabal42: Captain America and Iron Man leaning on each other, arms around each other's shoulders (Default)

[personal profile] kabal42 2015-12-17 10:43 pm (UTC)(link)
Jeg tror ikke, der er andre end Københavnerne til stede i weekenden - og både Oneiriad og jeg er i Yuletide-mode, men forhåbentlig duer vil til et eller andet søndag. Xim ankommer mandag morgen.
kabal42: Captain America and Iron Man leaning on each other, arms around each other's shoulders (Default)

[personal profile] kabal42 2015-12-18 02:05 pm (UTC)(link)
Ja, det haster jo ikke mere end som så :)
calvinahobbes: Calvin holding a cardboard tv-shape up in front of himself (Default)

[personal profile] calvinahobbes 2015-12-18 06:09 am (UTC)(link)
Jeg vil så gerne (Lysa!snuggles!!!), men jeg er fuldstændig smadret af hormoner OG jeg skal nå yuletide :((( I ville bare få besøg af verdens mest uoplagte Calvina. Jeg vil hellere gemme turen til jeg er mere frisk <3
oneiriad: (Default)

[personal profile] oneiriad 2015-12-18 11:59 am (UTC)(link)
Mmm, æbleskiver. Men jeg må indrømme, at det nok først vil passe mig tidligst mandag...