oneiriad: (Default)
oneiriad ([personal profile] oneiriad) wrote in [community profile] dkfen2016-05-05 07:22 pm

X-Men: Apocalypse

Kender jeg nogen, som vil med ind og se forpremieren på X-Men: Apocalypse d. 18. maj kl. 18.30*?

*3D, fordi forpremierer åbenbart kun kan være i 3D...
kabal42: Captain America and Iron Man leaning on each other, arms around each other's shoulders (Default)

[personal profile] kabal42 2016-05-05 08:59 pm (UTC)(link)
Hm... det kunne jeg måske godt...
ximeria: (Default)

[personal profile] ximeria 2016-05-05 10:35 pm (UTC)(link)
Hvilken bio? Skal lige se om jeg kan nå det. Jeg flyver næste dag XD
ximeria: (Default)

[personal profile] ximeria 2016-05-06 10:49 am (UTC)(link)
Hvis Kabal stadig vil have en overnattende gæst *g* så kan jeg givetvis time det så jeg er i KBH 17.36 og droppe min bagage af i skabene på hovedbanen og stæse over til Imperial.
kabal42: Captain America and Iron Man leaning on each other, arms around each other's shoulders (Default)

[personal profile] kabal42 2016-05-06 02:39 pm (UTC)(link)
Det kunne da være fint :)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)

[personal profile] blnchflr 2016-05-09 06:28 pm (UTC)(link)
Jo, tak :) !