ximeria: (Default)
[personal profile] ximeria
Hey,

fik endelig trukket mig op ved håret (ikke at nytårsaften var hård, men slås stadig med en forkølelse der ærligt talt er ved at være lidt irriterende LOL)

Jeg har talt on/off med folk omkring et komsammen i Odense her i starten af det nye år.

Hermed en doodle med datoer frem til påske, just in case ;) - håber den virker korrekt - har ikke prøvet at sætte sådan en op før *g*

----

And for the Danish challenged (at the moment including myself as I'm still in Scotland)

It's that time again where I open the flat for a fannish get-together as I've been talking to people about for a while now (hey, I'm getting older - don't expect me to be all that fast;) )

As always, everyone's welcome - I'll hopefully have rearranged the last stuff in the bedroom this time so there should be well enough room for everyone. We'll figure out sleeping arrangements later.

Doodle for dates in play

I morgen!!!

Jan. 5th, 2012 01:50 pm
kabal42: Watson and Holmes ready to face the world (Film - SH Holmes/Watson facing world)
[personal profile] kabal42
Det er i morgen!!! Film!!!!11!!1!

Nå, men det er også ok, for vi har 6 billetter reserveret i Imperial til forestilligen kl. 18:30 :-) De skal hentes senest kl. 18, så jeg foreslår, at vi mødes senest der. Evt. kan nogle af os jo fange en bid et eller andet inden da.

Xim og Calvina: I kan sagtens overnatte hos mig, men det bliver noget med at dele dobbeltsofa med hinanden… Ellers skal vi finde andre muligheder. Giv lyd, hvis I skal hentes et eller andet sted. Jeg er hjemme hele fredag.

Det er vist, hvad der er at sige. Giv lyd her, på telefon eller mail. Røgsignaler modtages ikke lige pt ;-)
kabal42: Delicious looking chocolate truffles (Food/Drink - Chocolate truffles)
[personal profile] kabal42
Denne post er det rene Københavneri. Jeg beklager på forhånd. Til gengæld består den af hele to forslag.

1 - nytårsaften, forslag/bøn )

2 - Sherlock Holmes: Game of Shadows )
ximeria: (misch - cuppa slash)
[personal profile] ximeria
Following up on the previous post regarding the meetup in Odense (that came out a bit formal, didn't it? LOL)

It looks as if the 4-5th of December is a definite go. Considering 7 people voted in the poll and those dates now say 100% \0/

Again, I can't stress this enough, this is not a closed off meeting limited to the peeps who were here last time or have taken part in the poll regarding the dates. If you want to take part, let me know, if you want to stay over, let me know, if you can swing one day with us and want to, LET ME KNOW - damn it guys, the more the merrier! And you don't HAVE to be Danish to take part, either, please don't let it stop you from considering taking part!

boatload of stuff under the cut )

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

September 2017

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:44 am
Powered by Dreamwidth Studios